τα νέα της εταιρίας

Δημοσίευση Ισολογισμού 31-12-2014

10/06/2015 18:43

Δημοσιεύεται σε μορφή PDF ο ισολογισμός της εταιρείας Π.ΛΑΙNΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ "GEORION" για την 11η εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

περισσότερα

Δημοσίευση Ισολογισμού 31-12-2013

13/06/2014 18:43

Δημοσιεύεται σε μορφή PDF ο ισολογισμός της εταιρείας Π.ΛΑΙNΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ "GEORION" για την 11η εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

περισσότερα

Δημοσίευση Ισολογισμού 31-12-2012

19/06/2013 18:43

Δημοσιεύεται σε μορφή PDF ο ισολογισμός της εταιρείας Π.ΛΑΙNΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ "GEORION" για την 10η εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

περισσότερα

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Πειραματικών

18/07/2012 23:04

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των νέων ποικιλιών καρπουζιού και πεπονιού καθώς και των υποκειμένων εμβολιασμού τους. Οι πειραματικές μετρήσεις έλαβαν χώρα σε 3 αγροτεμάχια, το ένα στην περιοχή του Καπελέτου (Θερμοκήπια) ενώ τα άλλα δύο στην Βάρδα Ηλείας.

περισσότερα